Ebenstein, Alan

Ebenstein, Alan

Alan Oliver (Lanny) Ebenstein (*1959) là một nhà khoa học chính trị, nhà giáo dục và tác giả sách. Ông có bằng cử nhân kinh tế tại University of California và tiến sĩ tại London School of Economics. Ông nổi tiếng với những tác phẩm về tiểu sử Friedrich Hayek và Milton Friedman.

TIỂU SỬ

BÀI VIẾT (49)