von Mises, Ludwig

von Mises, Ludwig

Ludwig Heinrich Edler von Mises (29/9/1881- 10/10/1973)là một nhà triết học Áo trường phái kinh tế, xã hội học và tự do cổ điển. Ông đã trở thành một nhân vật nổi bật trong các trường phái Áo tư tưởng kinh tế và được biết đến với công việc của mình trên praxeology, một nghiên cứu về sự lựa chọn của con người và hành động. Lo sợ về một ĐỨc Quốc xã tiếp quản của Thụy Sỹ, nơi ông đang sống vào thời điểm đó, Mises di cư đến Hoa Kỳ vào năm 1940. nghĩ Mises 'đã gây ảnh hưởng đáng kể đến chủ nghĩa tự do chuyển động ở Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ thứ 20.

TIỂU SỬ

BÀI VIẾT (42)