THỊ TRƯỜNG TỰ DO ACADEMY

Thị trường Tự do Academy là một dự án phi lợi nhuận của Trung tâm nghiên cứu giải pháp thị trường cho các vấn đề kinh tế và xã hội (MASSEI) nhằm xây dựng một thư viện điện tử chuyên cung cấp các kiến thức học thuật về sự vận hành của nền kinh tế thị trường và ý nghĩa của thị trường tự do trong nền văn minh nhân loại. Thị trường Tự do Academy là nơi lưu trữ các tác phẩm, bài nghiên cứu, bài bình luận của các tác giả trong và ngoài nước, được các nhà nghiên cứu kinh tế của MASSEI lựa chọn, thẩm định, và sắp xếp môt cách khoa học, nhằm phục vụ mọi đối tượng độc giả từ chuyên gia tới độc giả phổ thông.
KĐT Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội