Read, Leonard E.

Kinh tế học cho người ham học hỏi

Người ham học hỏi (the teachable) – người mong muốn được nâng tầm hiểu biết – là người ý thức được rằng bản thân mình hiểu biết vẫn còn rất ít. Để tránh nhầm lẫn người ham học hỏi với người có năng lực tầm ...

Selgin, George

Tiền hàng hóa tổng hợp

Vấn đề cơ bản của quản lý tiền tệ hiệu quả là việc thiết lập một chế độ tiền tệ có thể điều tiết mức tăng trưởng của cơ sở tiền tệ. Cơ sở tiền tệ phải có khả năng mở rộng để đáp ứng ...