Nghệ thuật chiến tranh

Nghệ thuật chiến tranh

Văn học và thơ ca cho phép chúng ta nhìn thấy những góc khuất của chiến tranh như thế nào? So với các nhà thống kê, nhà sử học hay ...