Nghệ thuật chiến tranh

Nghệ thuật chiến tranh

Văn học và thơ ca cho phép chúng ta nhìn thấy những góc khuất của chiến tranh như thế nào? So với các nhà thống kê, nhà sử học hay ...

Nghịch lý của đức hạnh

Nghịch lý của đức hạnh

Khoảng giữa thế kỉ XVIII và XIX một nhà văn Trung Quốc tên là Li Ruzhen đã viết một cuốn tiểu thuyết với nhan đề "Hoa trong gương" (Flowers in ...