Tự Do Bất Khả Phân

Tự Do Bất Khả Phân

Hầu như tất cả mọi người đều vì tự do. Ít nhất là họ nói họ vì tự do. Các chính trị gia hùng hồn khi nói về các quyền ...