Lê Hồng Giang

Lê Hồng Giang

Giám đốc chiến lược đầu tư, Tatitcal Global Management (Australia)

TIỂU SỬ