Biện chứng là gì

Biện chứng là gì

Tài liệu sách: File Audio File PDF

Trong bài tiểu luận này, Karl Popper trình bày cách hiểu của ông về phép biện chứng, từ đó đưa ra những phê phán đối với phép biện chứng và chỉ ra những hệ quả khi áp dụng phép biện chứng đối với sự phát triển của khoa học.