Butler, Eamonn

Butler, Eamonn

Eamonn Butler là Giám đốc Viện Adam Smith, một think tank có nhiều ảnh hưởng, từng chấp bút cho một loạt chính sách nhằm thúc đẩy sự lựa chọn và cạnh tranh trong việc cung cấp các dịch vụ trọng yếu. Trong những năm 1970, ông nghiên cứu các vấn đề về hưu bổng và chăm sóc sức khoẻ cho Hạ viện Mỹ ở Washington, DC. Sau khi quay lại Anh, ông trở thành Giám đốc Viện Adam Smith mà ông đã góp công thành lập. Butler là tác giả của nhiều cuốn sách và bài báo viết về lý thuyết và hoạt động kinh tế, cũng như đồng tác giả của nhiều tác phẩm về trí thông minh và kiểm tra chỉ số thông minh (IQ).

TIỂU SỬ