Chủ nghĩa tự do cá nhân

Chủ nghĩa tự do cá nhân

Chủ nghĩa tự do cá nhân không phải là mới, nhưng khuôn khổ tự do theo pháp luật và tiến bộ kinh tế làm cho nó đặc biệt phù hợp với kỷ nguyên mới đầy năng động mà hiện nay chúng ta đang bước chân vào. Ở Mỹ, bộ máy quan liêu khổng lồ vừa bị sự hồi sinh của tư tưởng tự do cá nhân – những tư tưởng làm nền tảng cho đất nước này – đe dọa. Chúng ta đang chứng kiến ​​sự sụp đổ tòan diện niềm tin được mọi người áp ủ về nhà nước phúc lợi. Người Mỹ đã nhìn thấy sự thất bại của chính phủ to lớn. Bây giờ, trong những năm 1990, chúng ta đã sẵn sàng áp dụng những bài học của thế kỷ này để làm cho thế kỷ sau không trở thành thế kỷ của nhà nước mà là thế kỷ của con người tự do.

MỤC LỤC

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 1 - Chủ nghĩa tự do cá nhân đang đến gần (Phần 1)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 1 - Chủ nghĩa tự do cá nhân đang đến gần (Phần 2)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 1 - Chủ nghĩa tự do cá nhân đang đến gần (Phần 3)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 1 - Chủ nghĩa tự do cá nhân đang đến gần (Hết chương 1)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 2 - Cội nguồn của chủ nghĩa tự do cá nhân (Phần 1)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 2 - Cội nguồn của chủ nghĩa tự do cá nhân (Phần 2)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 2 - Cội nguồn của chủ nghĩa tự do cá nhân (Phần 3)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 2 - Cội nguồn của chủ nghĩa tự do cá nhân (Phần 4)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 2 - Cội nguồn của chủ nghĩa tự do cá nhân (Phần 5)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 2 - Cội nguồn của chủ nghĩa tự do cá nhân (Hết chương 2)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 3 - Chúng ta có những quyền gì (Phần 1)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 3 - Chúng ta có những quyền gì (Phần 2)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 3 - Chúng ta có những quyền gì (Phần 3)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 3: Chúng ta có những quyền gì? (Phần 4)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 3: Chúng ta có những quyền gì? (Phần 5)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 3 - Chúng ta có những quyền gì? (Phần cuối)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 4: Nhân phẩm (Phần 1)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 4: Nhân phẩm (Phần cuối)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 5: Chủ nghĩa đa nguyên và lòng khoan dung

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 6: Hiến pháp và pháp luật (Phần 1)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 6: Hiến pháp và pháp luật (Phần 2)

Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 7: Xã hội dân sự (Phần 1)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 7: Xã hội dân sự (Phần 2)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 7: Xã hội dân sự (hết chương 7)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 8: Thị trường (Phần 1)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 8: Thị trường (Phần 2)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 8: Thị trường (Phần 3)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 8: Thị trường (Phần 4)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 8: Thị trường (Phần 5)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 8: Thị trường (hết chương 8)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 9: Bản chất của chính phủ quá lớn (Phần 1)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 9: Bản chất của chính phủ quá lớn (Phần 2)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 9: Bản chất của chính phủ quá lớn (Hết chương 9)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 10: Những vấn đề của thời đại (Phần 1)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 10: Những vấn đề của thời đại (Phần 2)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 10: Những vấn đề của thời đại (Phần 3)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 10: Những vấn đề của thời đại (Phần 4)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 10: Những vấn đề của thời đại (Phần 5)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 10: Những vấn đề của thời đại (Hết chương 10)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 11: Nhà nước lỗi thời (Phần 1)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 11: Nhà nước lỗi thời (Phần 2)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương 11: Nhà nước lỗi thời (hết chương 11)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương cuối: Tương lai của chủ nghĩa tự do cá nhân (Phần 1)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương cuối: Tương lai của chủ nghĩa tự do cá nhân (Phần 2)

[Chủ nghĩa tự do cá nhân - lược khảo] Chương cuối: Tương lai của chủ nghĩa tự do cá nhân (Phần cuối)

 

GIỚI THIỆU

Chủ nghĩa tự do cá nhân không phải là mới, nhưng khuôn khổ tự do theo pháp luật và tiến bộ kinh tế làm cho nó đặc biệt phù hợp với kỷ nguyên mới đầy năng động mà hiện nay chúng ta đang bước chân vào. Ở Mỹ, bộ máy quan liêu khổng lồ vừa bị sự hồi sinh của tư tưởng tự do cá nhân – những tư tưởng làm nền tảng cho đất nước này – đe dọa. Chúng ta đang chứng kiến ​​sự sụp đổ tòan diện niềm tin được mọi người áp ủ về nhà nước phúc lợi. Người Mỹ đã nhìn thấy sự thất bại của chính phủ to lớn. Bây giờ, trong những năm 1990, chúng ta đã sẵn sàng áp dụng những bài học của thế kỷ này để làm cho thế kỷ sau không trở thành thế kỷ của nhà nước mà là thế kỷ của con người tự do.

David Boaz đã tặng cho chúng ta bản hướng dẫn vô cùng thiết yếu về quan điểm của chủ nghĩa tự do cá nhân, trình bày nguồn gốc của nó, những nguyên lý quan trọng nhất và những giải pháp cho những tình huống tiến thoái lưỡng nan trong  chính sách hiện nay, và cho tương lai của nền chính trị Mỹ. Ông lao thẳng vào những vấn đề khó khăn thường xuyên được đặt ra cho những người theo phái tự do cá nhân: Bất bình đẳng thì sao? Ai bảo vệ môi trường?

Cái gì liên kết mọi người lại với nhau, nếu về cơ bản, họ là những người tư lợi? Phần kết luận, “Bạn có phải là người theo phái tự do cá nhân?” dành cho độc giả cơ hội để khám phá thực chất niềm tin của mình. Phải đọc Chủ nghĩa tự do cá nhân thì mới hiểu được một trong những phong trào thú vị và hy vọng nhất của thời đại chúng ta.

DAVID BOAZ là phó giám đốc điều hành Viện Cato (Cato Institute), được Rolling Stone coi là  “think-tank am tường nhất ở Washington”. Các bài viết của ông thường xuyên xuất hiện trên các trang báo của The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, and the Los Angeles Times. Ông sống ở Washington, D.C

THÔNG TIN BẢN DỊCH

Dịch theo bản in của THE FREE PRESS A Division of Simon & Schuster Inc.

1230 Avenue of the Americas New York, NY 10020

Copyright © 1997 by David Boaz

Có tham khảo bản dịch tiếng Nga: Дэвид Боуз, Либертарианство: история, принципы, политика, tại địa chỉ: http://www.e-reading.club/book.php?book=1043675