Khảo lược Adam Smith

Khảo lược Adam Smith

Eamonn Butler đã viết được một tác phẩm dẫn nhập đáng khâm phục và đầy sức thuyết phục về cuộc đời và tư tưởng của Adam Smith, giúp mọi người hiểu được thực chất tư tưởng của Adam Smith là gì.

Gullible du ký: Trường ca Odyssey về Thị trường tự do

Gullible du ký: Trường ca Odyssey về Thị trường tự do

"Gullible du ký: Trường ca Odyssey về Thị trường tự do" xoay quanh câu chuyện của một cậu bé bị đắm tàu, dạt vào một hòn đảo xa lạ. Mỗi chương, trừ chương đầu, đều bắt đầy bằng một “chuyện ngụ ngôn” ngắn về Jonathan Gullible và những cuộc chạm trán của anh với những luật lệ kì lạ của một hòn đảo và cư dân ở đó.