Zitelmann, Rainer

Zitelmann, Rainer

TS. Rainer Zitelmann là một nhà sử học, doanh nhân và tác giả sách. Ông là một chuyên gia về kinh tế thị trường và tư vấn đầu tư. Ông đã xuất bản 24 cuốn sách về các chủ đề lịch sử, kinh tế thị trường, đầu tư và tinh thần nghiệp chủ. Cuốn sách "The Power of Capitalism" (Sức mạnh của chủ nghĩa tư bản) của Zitelmann đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Hàn Quốc và rất được chào đón tại quốc gia châu Á này.

TIỂU SỬ